Ważne dokumenty do pobrania

Prosimy o wydrukowanie poniższych dokumentów, czytelne uzupełnienie i dostarczenie do przedszkola przy zapisie dziecka.

Wpłaty wpisowego i czesnego dokonać można na miejscu lub na wskazany w umowie numer konta. Wysokość czesnego oraz wszelkie dodatkowe koszty obowiązujące w aktualnym roku znajdą Państwo w zakładce opłaty